Genel,

Sürdürebilmek…

Bir başarıyı yakalamak zordur ama seviyeyi düşürmemek daha zor…
Bir ilişkiyi başlatmak da kolay değildir belki ama devam ettirebilmek daha zor…
Diyet yapıp zayıfladınız belki ama kilonuzu korumak

00
Genel,

Varmak istediğim yer…

“Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur. (Peter Drucker)”
Bu sözü bir anahtar düşünce ya da bir açıklama gibi kullanabiliriz belki, çoğu kişi için geçerli olabilecek bir

00
Genel,

Karışmayın Çocuklarınıza …

İsta­tis­tik­le­re göre, Tür­ki­ye`de bo­şan­ma oranı son 10 yılda yüzde 38 art­mış. Aile ve sos­yal Po­li­ti­ka­lar Ba­kan­lı­ğı bu ko­nu­da bir araş­tır­ma yap­mış ve bo­şan­ma ne­den­le­ri ara­sın­da yüzde

00
Genel,

Yine Tatil …

Çocukların en sevdiği zaman dilimidir “tatil”. Neden böyledir peki? Sadece ders çalışmayacakları için mi? “Sorumsuz” olmayı sevdikleri için mi? Tembellik edebilecekleri için mi? Daha çok uyuyabilecekleri

00
Genel,

Karar Vermek …

 Karar vermek bazen zor olur, seçenekler çok olduğu için ya da sadece iki seçenek olduğu için… Karar vermek, aynı zamanda sorumluluk almayı gerektirir. Hele de vereceğiniz

00
Genel,

1 Çocuk 1 Sorun 1 Çözüm

Bir çocuk bü­yü­tür­ken kar­şı­mı­za çıkan so­ru­la­ra nasıl cevap ara­rız? Et­ra­fı­mı­za so­ra­bi­lir, baş­ka­la­rı­nı göz­lem­le­ye­bi­lir, kendi an­ne­mi­zin nasıl baş et­ti­ği­ni dü­şü­ne­bi­lir, uz­man­la­ra da­nı­şa­bi­lir, in­ter­net­te araş­tır­ma ya­pa­bi­li­riz. Ya da

00
Genel,

Gençlerin Derdi Ne?

Atatürk,  kurtuluş savaşını başlatmak için Samsun`a gidişinin tarihi olan 19 Mayıs`ı,  “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak gençlere armağan etti. Benim lise öğrenciliğimde, yani 35 yıl önce,

00
Genel,

Anneler Günü Kutlu Mu?

  “Annem benim için çok çabaladı Özden Hanım. Okumamı çok ister, hep “oku da kendini kurtar” derdi. Ben okumaya çok hevesli değildim, çok çalışmak ve üniversiteye gitmek

00
Genel,

Evlilik Ölçütleri

Televizyon kanallarındaki evlilik programlarını birkaç izlediğim oldu. Amaçlarını sorarsanız, kendi hayatı içinde evlenme, bir eş bulma olanağı olmayan kişilere yardım etmek, aracılık etmek, “yuva” kurdurmak olarak

00
Araç çubuğuna atla