Genel,

Hayata Tanık Kalabilmek

Yıllar yeni yeni gelir ve biz içinde miyiz dışında mıyız çemberin, anlayana kadar geçiverir. 365 günlük yeni takvim zamanı başlar, tek tek geride bırakırken günleri, herşeye

00
Genel,

Hem Duygusal Hem Zeki …

Zeki insanların her şeyi en iyi yapması beklenir. Matematikten çok başarılı olup arkadaşlarıyla geçinmeyi başaramayan çocuğa şaşarız, “sen akıllı çocuksun niye onlar gibi kavga ediyorsun?” Fiziksel

00
Genel,

Biriktirdiklerimiz …

İran mistisizmi, sonsuz bir yolda yürüyen gezginden söz eder. Bu yolcu her türlü yükle yüklüymüş. Sırtında ağır bir kum torbası varmış; büyük su kabı yanından sarkıyormuş.

00
Genel,

Adaletsizlik Duygusu

 
Adalet, haksızlığa direnme yeteneğimizdir. Başkalarıyla aramızda fark olmadığını hissetme ihtiyacımızı gidermeye yarar. Güvenli bir dünyada yaşamamızı sağlayacak olan kurallar ve düzenlemeler, hak, hukuk, adalet kavramlarıyla günlük

00
Genel,

Karışmayın Çocuklarınıza …

İsta­tis­tik­le­re göre, Tür­ki­ye`de bo­şan­ma oranı son 10 yılda yüzde 38 art­mış. Aile ve sos­yal Po­li­ti­ka­lar Ba­kan­lı­ğı bu ko­nu­da bir araş­tır­ma yap­mış ve bo­şan­ma ne­den­le­ri ara­sın­da yüzde

00
Genel,

Yine Tatil …

Çocukların en sevdiği zaman dilimidir “tatil”. Neden böyledir peki? Sadece ders çalışmayacakları için mi? “Sorumsuz” olmayı sevdikleri için mi? Tembellik edebilecekleri için mi? Daha çok uyuyabilecekleri

00
Genel,

Karar Vermek …

 Karar vermek bazen zor olur, seçenekler çok olduğu için ya da sadece iki seçenek olduğu için… Karar vermek, aynı zamanda sorumluluk almayı gerektirir. Hele de vereceğiniz

00
Araç çubuğuna atla