Listelenen Yazılarım

Genel

Genel,

Hem Duygusal Hem Zeki …

Zeki insanların her şeyi en iyi yapması beklenir. Matematikten çok başarılı olup arkadaşlarıyla geçinmeyi başaramayan çocuğa şaşarız,

Genel,

Biriktirdiklerimiz …

İran mistisizmi, sonsuz bir yolda yürüyen gezginden söz eder. Bu yolcu her türlü yükle yüklüymüş. Sırtında ağır

Genel,

Adaletsizlik Duygusu

 
Adalet, haksızlığa direnme yeteneğimizdir. Başkalarıyla aramızda fark olmadığını hissetme ihtiyacımızı gidermeye yarar. Güvenli bir dünyada yaşamamızı sağlayacak

Genel,

Karışmayın Çocuklarınıza …

İsta­tis­tik­le­re göre, Tür­ki­ye`de bo­şan­ma oranı son 10 yılda yüzde 38 art­mış. Aile ve sos­yal Po­li­ti­ka­lar Ba­kan­lı­ğı bu

Genel,

Yine Tatil …

Çocukların en sevdiği zaman dilimidir “tatil”. Neden böyledir peki? Sadece ders çalışmayacakları için mi? “Sorumsuz” olmayı sevdikleri

Genel,

Karar Vermek …

 Karar vermek bazen zor olur, seçenekler çok olduğu için ya da sadece iki seçenek olduğu için… Karar

Genel,

1 Çocuk 1 Sorun 1 Çözüm

Bir çocuk bü­yü­tür­ken kar­şı­mı­za çıkan so­ru­la­ra nasıl cevap ara­rız? Et­ra­fı­mı­za so­ra­bi­lir, baş­ka­la­rı­nı göz­lem­le­ye­bi­lir, kendi an­ne­mi­zin nasıl baş

Araç çubuğuna atla